(Last Updated On: 8 kwietnia 2011)

Celem postępowania upadłościowego jest doprowadzenie do spłaty jak największej ilości zobowiązań zaciągniętych u kontrahentów w toku prowadzonej działalności. Po spieniężeniu składników masy upadłości i rozdzieleniu tak uzyskanych funduszy na poszczególnych wierzycieli upadłego według zasad wskazanych w ustawie postępowanie upadłościowe ulega zakończeniu.

Więcej … Źródło: Zakończenie upadłości to nie koniec kłopotów