(Last Updated On: 21 stycznia 2011)

Gmina, która oblicza dochód rodziny za dany rok kalendarzowy, niezbędny do otrzymania zasiłku rodzinnego,  nie może podzielić kwoty zaległych alimentów na lata, których dotyczą. Musi całą sumę zaliczyć do dochodu za ten jeden rok.


Więcej … Źródło: Zaległe alimenty pozbawiają zasiłku rodzinnego

Oceń artykuł