(Last Updated On: 7 stycznia 2011)

Wiele firm przed przystąpieniem do realizacji zamówienia czy wykonaniem usługi żąda od klienta wpłacenia części ceny. Duże znaczenie ma to, czy kwota jest wpłacana jako zaliczka, czy jako zadatek. Gdyby bowiem do niewykonania umowy doszło z przyczyn leżących po stronie klienta, to zadatek można zatrzymać, natomiast zaliczkę należałoby zwrócić.


Więcej … Źródło: Zaliczkę trzeba oddać, zadatek można zatrzymać

Oceń artykuł