(Last Updated On: 17 stycznia 2011)

Gmina prowadzi ewidencję ludności w postaci zbiorów meldunkowych. Wpisuje się do nich informacje podane przez meldującą się osobę oraz dane przekazane przez gminę, w której osoba ta mieszkała poprzednio.


Więcej … Źródło: Zameldujemy się u kierownika hotelu, w którym mieszkamy

Oceń artykuł