(Last Updated On: 14 stycznia 2011)

Arbitrzy rozstrzygną sporne kwestie interpretacyjne większością 2/3. O uchwały arbitrów będzie mógł wnioskować prezes UZP.


Więcej … Źródło: Zamówienia publiczne: arbitrzy będą podejmować uchwały

Oceń artykuł