(Last Updated On: 22 marca 2011)

Serwis pogwarancyjny sprzętu biurowego np. kserokopiarek, stanowi usługę która w przypadku gdy jej wartość w okresie roku kalendarzowego przekracza równowartość 14 tys. euro wymaga wyboru wykonawcy, poprzez procedurę udzielenia zamówienia publicznego określoną w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.


Więcej … Źródło: Zamówienia publiczne: Jak zamówić usługę serwisu pogwarancyjnego kserokopiarek

Oceń artykuł