Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiających do wezwania wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Zamówienia publiczne: Każdy uczestnik konsorcjum może otrzymać odrębne wezwanie do uzupełnienia dokumentów 1

Więcej … Źródło: Zamówienia publiczne: Każdy uczestnik konsorcjum może otrzymać odrębne wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o