(Last Updated On: 21 grudnia 2010)

Ustawa – Prawo zamówień publicznych nie ogranicza kierownikowi zamawiającego możliwości powołania do składu komisji osób spoza pracowników zamawiającego. Członkami komisji przetargowej mogą być osoby związane z zamawiającym umową o pracę, umową zlecenia, umową o dzieło.


Więcej … Źródło: Zamówienia publiczne: Kompetencje i skład komisji przetargowej

Oceń artykuł