(Last Updated On: 19 lipca 2011)

Sąd Najwyższy rozpatrzy pytanie prawne dotyczące postępowania z ofertami, które zawierają nieprawidłowe stawki VAT. Rozstrzygnie, czy organizator przetargu może je odrzucić, czy też powinien poprawić błąd.


Więcej … Źródło: Zamówienia publiczne: SN przyjrzy się ofertom, które zawierają nieprawidłowe stawki VAT

Oceń artykuł