(Last Updated On: 17 marca 2011)

Zamówienia publiczne: Wykonawcy, chcąc zapewnić pełną ochronę swoich interesów, niejednokrotnie zastrzegają w nich poufność wielu dokumentów, podając jako przyczynę tajemnicę przedsiębiorstwa. Nawet jeśli takie działanie dotyczy informacji, które powinny być jawne, nie grożą im z tego tytułu żadne konsekwencje

4H EWcCsxXQ - Zamówienia publiczne: Wykonawca nie może żądać utajnienia wszystkich składanych dokumentów

Więcej … Źródło: Zamówienia publiczne: Wykonawca nie może żądać utajnienia wszystkich składanych dokumentów