(Last Updated On: 19 maja 2011)

Powód ma prawo wycofać pozew. Bez zezwolenia pozwanego może to zrobić do rozpoczęcia rozprawy. Natomiast aż do wydania wyroku cofnięcie jest możliwe wówczas, gdy łączy się z tym zrzeczenie się roszczenia przez powoda.

AzlU9drH3o4 - Zanim sędzia rozstrzygnie spór, powód może wycofać swój pozew

Więcej … Źródło: Zanim sędzia rozstrzygnie spór, powód może wycofać swój pozew