(Last Updated On: 5 listopada 2011)

Od 20 lipca 2011 roku obowiązują w Polsce nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa zabawek. Kształtują one obowiązki producentów, importerów i właścicieli sklepów. Z jednej strony rozszerzają dotychczasową definicję zabawki, z drugiej zaś – wprowadzają szczegółowe regulacje dotyczące ostrzeżeń i oznakowania zabawek, analizy potencjalnych zagrożeń i obowiązku wystawiania deklaracji zgodności. Zaostrzają również normy chemiczne przewidziane dla tych produktów.

Więcej … Źródło: Zaostrzenie standardów dotyczących zabawek

Oceń artykuł