(Last Updated On: 14 grudnia 2010)

Mężczyzna sporządził testament. Jako jedynego spadkobiercę powołał syna. Ponadto zobowiązał go do przeniesienia własności domu wchodzącego do spadku na rzecz siostry. Siostra może żądać przeniesienia własności po ogłoszeniu testamentu.


Więcej … Źródło: Zapis można ustanowić tylko w testamencie

Oceń artykuł