(Last Updated On: 7 stycznia 2011)

Do udziału zapraszamy: • Menedżerów i pracowników komórek oceny i zarządzania ryzykiem • Menedżerów departamentów zarządzania ryzykiem kredytowym, operacyjnym, (..)


Więcej … Źródło: Zarządzanie kapitałem ekonomicznym i proces ICAAP w instytucjach finansowych

Oceń artykuł