(Last Updated On: 24 stycznia 2011)

Pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji gdy firma ciężko narusza podstawowe obowiązki względem niego. Może ona żądać odszkodowania, jeżeli okaże się, że zarzuty podwładnego były bezpodstawne.


Więcej … Źródło: Zarzuty stawiane firmie przez pracownika muszą być prawdziwe

Oceń artykuł