(Last Updated On: 10 maja 2011)

W sprawie o podział majątku wspólnego małżonków do ustalenia jego składników należy przyjąć stan z chwili rozwiązania małżeństwa, a wartość majątku z chwili orzekania.

myI8z h9Src - Zasady dzielenia majątku wchodzącego w skład ustawowej wspólności majątkowej małżonków

Więcej … Źródło: Zasady dzielenia majątku wchodzącego w skład ustawowej wspólności majątkowej małżonków