(Last Updated On: 6 maja 2011)

Rzecznik praw obywatelskich chce, aby Sąd Najwyższy rozstrzygnął, czy naruszyć powagę sądu można także na piśmie. Prawo nie precyzuje, jaką formę może przybrać ubliżanie sądowi.

FnoPdfoFwDs - Zasady obrazy sądu muszą być jasne

Więcej … Źródło: Zasady obrazy sądu muszą być jasne