(Last Updated On: 28 lipca 2011)

W momencie podpisywania umowy strony nie są w stanie przewidzieć pewnych okoliczności, które mogą spowodować, że wykonanie umowy będzie niemożliwe lub pociągałoby dla jednej z nich niepowetowane straty. W takiej sytuacji sąd jest uprawniony do określenia zobowiązań stron na nowo, a nawet może rozwiązać umowę.

Więcej … Źródło: Zaszła nadzwyczajna zmiana stosunków? Możesz rozwiązać umowę!

Oceń artykuł