(Last Updated On: 31 marca 2011)

Obcokrajowiec nie będzie musiał przedstawiać tytułu prawnego do zajmowanego w Polsce lokalu. Konieczne będzie jednak wykazanie przez niego, że ma zapewnione miejsce zamieszkania.


Więcej … Źródło: Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemców na trzy lata

Oceń artykuł