(Last Updated On: 21 grudnia 2010)

Tylko do 13 stycznia przedsiębiorstwa zaangażowane społecznie mogą zgłaszać swoje inicjatywy z zakresu odpowiedzialnego biznesu (CSR) do dziewiątej edycji Raportu <em>O</em><em>dpowiedzialny biznes w Polsce</em>


Więcej … Źródło: Zgłoszenia do Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2010

Oceń artykuł