(Last Updated On: 24 stycznia 2011)

Nieudzielanie przez zgromadzenie wspólników zgody na zawarcie umowy przez spółkę z o.o. spowoduje nieważność takiej czynności prawnej, jeżeli wymóg ten został przewidziany przepisami prawa.


Więcej … Źródło: Zgoda na zawarcie umowy spółki musi uzyskać akceptację wspólników

Oceń artykuł