(Last Updated On: 9 listopada 2011)

Aby wytoczyć na rzecz pracownika powództwo z zakresu prawa pracy lub wstąpić do już toczącego się postępowania, związek musi mieć zgodę pracownika. Czy może być ona dorozumiana i wynikać np. z członkostwa w organizacji związkowej?


Więcej … Źródło: Zgoda pracownika wynikać może z przynależności związkowej

Oceń artykuł