(Last Updated On: 10 marca 2011)

Umowa zlecenia nie wymaga do jej zawarcia formy aktu notarialnego, jeżeli jej przedmiotem jest nabycie prawa własności nieruchomości przez zleceniobiorcę w jego własnym imieniu z obowiązkiem przeniesienia tej własności na zleceniodawcę.


Więcej … Źródło: Zlecenie nabycia działki nie wymaga formy aktu notarialnego

Oceń artykuł