(Last Updated On: 7 stycznia 2011)

Żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie oraz nianie ? to formy opieki, które wprowadza uchwalona w środę przez Sejm ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3. Posłowie przyjęli do niej poprawki, z których większość ma charakter doprecyzowujący, m.in. zasady rozliczania dotacji uzyskiwanych przez gminy na realizację zadań ustawy.


Więcej … Źródło: Żłobki nie będą jak szpitale – co zmienia ustawa o opiece nad dziećmi

Oceń artykuł