(Last Updated On: 5 marca 2011)

Przedłużenie z dwóch do trzech lat okresu, na który cudzoziemiec będzie mógł uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy oraz wydawanie jednego zezwolenia na pobyt i jednocześnie na pracę przewiduje projekt założeń do nowej ustawy o cudzoziemcach.

Dc U8LeIIB8 - Zmiana ustawy o cudzoziemcach: jedno zezwolenie na pobyt i na pracę

Więcej … Źródło: Zmiana ustawy o cudzoziemcach: jedno zezwolenie na pobyt i na pracę