(Last Updated On: 19 października 2011)

Większa koncentracja rynków oznacza, że coraz częściej przedsiębiorcy będą uzyskiwać warunkowe zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na transakcje.


Więcej … Źródło: Zmiany na rynku nie zwalniają firmy z terminowego wykonania decyzji UOKiK

Oceń artykuł