(Last Updated On: 27 maja 2011)

Samorządy będą prowadzić tylko małe domy dziecka przeznaczone maksymalnie dla 14 dzieci. Wszystkie dzieci, które nie skończyły 10 lat, będą przebywać w rodzinach zastępczych.

eWzIp1ptO2I - Zmiany w domach dziecka. Dzieci poniżej 10 lat przebywać w rodzinach zastępczych

Więcej … Źródło: Zmiany w domach dziecka. Dzieci poniżej 10 lat przebywać w rodzinach zastępczych