(Last Updated On: 7 marca 2011)

Rząd ma zająć się we wtorek zmianami w systemie emerytalnym. Zgodnie z projektem składka emerytalna przekazywana do OFE miałaby zostać czasowo zmniejszona z 7,3 do 2,3 proc. Minister Michał Boni zaproponował, by do 2018 r. składka do OFE wzrosła do 5 proc.

Lpudr9iyNX4 - Zmiany w OFE: We wtorek rząd ma się zająć zmianami w systemie emerytalnym

Więcej … Źródło: Zmiany w OFE: We wtorek rząd ma się zająć zmianami w systemie emerytalnym