(Last Updated On: 7 marca 2011)

Jeżeli wystąpią istotne różnice pomiędzy wyliczeniami operatora a wysokością poniesionych przez niego kosztów, prezes UKE będzie mógł samodzielnie ustalić wysokość opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego.


Więcej … Źródło: Zmiany w prawie telekomunikacyjnym: mniej swobody dla prezesa UKE

Oceń artykuł