(Last Updated On: 28 października 2011)

Wielu przedsiębiorców prowadzi własne firmy na gruntach będących własnością jednostek samorządu terytorialnego. Taką możliwość daje im prawo użytkowania wieczystego, które w swej formie zbliżone jest do prawa własności. W przepisach regulujących zasady korzystania z użytkowania wieczystego nastąpiły pewne zmiany.

Więcej … Źródło: Zmiany w opłatach za wieczyste użytkowanie

Oceń artykuł