(Last Updated On: 15 maja 2011)

Pracownicy młodociani, z racji swojego wieku, podlegają szczególnej ochronie prawnej. Wyraża się ona m.in. w ograniczeniu możliwości rozwiązania przez pracodawcę zawartej z młodocianym umowy o pracę. Prawo pracy zawęża tę możliwość tylko do kilku przypadków, obwarowując zwolnienie młodocianego określonymi wymogami formalnymi.

Więcej … Źródło: Z młodocianym też można rozwiązać umowę

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here