(Last Updated On: 22 marca 2011)

Przedsiębiorcy są za wprowadzeniem sądów polubownych w sprawach konsumenckich, jednak nie wyrażają zgody na to, by prawo przewidywało ich domniemaną zgodę na udział w takim postępowaniu. Nad takim rozwiązaniem pracuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Więcej … Źródło: Zmuszanie do sądu polubownego

Oceń artykuł