(Last Updated On: 22 grudnia 2010)

RPP utrzymała stopy w grudniu bez zmian, gdyż ograniczona obecnie jest presja płacowa i inflacyjna oraz istnieją niepewności co do skali ożywienia gospodarczego w Polsce i na świecie.

Więcej … Źródło: Znamy decyzję RPP w sprawie stóp procentowych

Oceń artykuł