(Last Updated On: 29 marca 2011)

20 lutego 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece, wprowadzona ustawą z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 131, poz. 1075). Niesie ona liczne zmiany, czasem określane jako kontrowersyjne lub wręcz rewolucyjne. Na czym jednak ich rewolucyjność polega?

kn K89OGduI - Zobacz jak działają nowe hipoteki

Więcej … Źródło: Zobacz jak działają nowe hipoteki