(Last Updated On: 27 lipca 2011)

Przedsiębiorca odpowiedzialny za powstanie zadłużenia z tytułu nieopłacania w terminie składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, który utracił płynność finansową i nie ma środków na spłatę długu, może wystąpić do ZUS z wnioskiem o umorzenie należności z tego tytułu. Umorzenie należności jest jednak rozwiązaniem o charakterze wyjątkowym i może być orzeczone przez ZUS jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych.

Więcej … Źródło: Zobacz jak umorzyć należności w ZUS-ie

Oceń artykuł