(Last Updated On: 25 maja 2011)

Potencjał gospodarczy kraju leży w gestii możliwości finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż to właśnie one – jako podstawa każdej gospodarki – są liderem innowacji i głównym źródłem zatrudnienia. Obecnie szacuje się, że ok. 95-99 proc. wszystkich przedsiębiorstw w krajach rozwiniętych stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, dostarczając ok. 60-70 proc. miejsc pracy i generując prawie 50 proc. PKB.

Więcej … Źródło: Źródła finansowania przedsiębiorstw