(Last Updated On: 27 lipca 2011)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie informować Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną o firmach, które zgłaszają do ubezpieczenia społecznego cudzoziemców.


Więcej … Źródło: ZUS doniesie Inspekcji Pracy i Straży Granicznej o pracującym cudzoziemcy

Oceń artykuł