(Last Updated On: 17 maja 2011)

Zgodnie z zasadą słuchania klientów i odpowiadania na ich potrzeby, emporia przeprowadziła ogólnopolskie badanie telefoniczne, którego celem było sprawdzenie opinii na temat użyteczności telefonów komórkowych.

Więcej … Źródło: Zwyczaje polskich użytkowników komórek