(Last Updated On: 11 maja 2011)

Wynik operacyjny segmentu wydobywczego Grupy Lotos w I kwartale 2011 roku spadł w porównaniu z I kw. 2010 roku o 40 proc., do 23,6 mln zł, a wynik segmentu produkcji i handlu wzrósł rok do roku o 295 proc., do 390,7 mln zł.

Więcej … Źródło: Zysk Lotosu w upstreamie spadł o 40 proc.