(Aktualizacja: 13 grudnia 2010)

Wniesienie jedynie części opłaty od apelacji powoduje odrzucenie jej przez sąd w całości. Nie będzie on zwracał się do strony o sprecyzowanie, jakiej części środka odwoławczego uiszczona kwota dotyczy.


Więcej … Źródło: Opłatę sądową należy wnieść w całości

12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)