(Last Updated On: 2 marca 2011)

Krajowa Izba Gospodarcza negatywnie ocenia propozycje zmian w tzw. unijnej dyrektywie tytoniowej (Dyrektywa 2001/37/WE). Wprowadzenie w życie proponowanych zapisów niesie ze sobą ryzyko znacznego zwiększenia nielegalnego handlu w Polsce wyrobami tytoniowymi i wzrostu szarej strefy

Więcej … Źródło: Dyrektywa tytoniowa wzmocni szarą strefę?

Oceń artykuł