(Last Updated On: 18 lipca 2011)

Portal www.energiazwiatru.com.pl jest obecnie jedynym podmiotem, w stosunku do którego Komisja Nadzoru Finansowego zastosowała prewencyjną metodę ostrzeżenia publicznego w sekcji „Gromadzenie środków pieniężnych i lokowanie w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe”.

Więcej … Źródło: Energia z wiatru, czyli KNF mówi “NIE”

Oceń artykuł