Inwestowanie w indeksy
Wykres giełdowy

Aktualizacja 23 czerwca 2022

Analizowanie wykresów wszystkich spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych wymagałoby od inwestora dużego zaangażowania i czasu. Pozwala to jednak rozpoznać, w którym kierunku zmierza giełda i jej poszczególne sektory lub branże, w jakich działają spółki akcyjne. Narzędziem analitycznym i miernikiem zmian cen grup wybranych instrumentów notowanych na giełdzie papierów wartościowych będzie indeks giełdowy. Jak inwestować w takie indeksy?

Racjonalne inwestycje

Podczas inwestowania w akcje spółek giełdowych gracze mogą posiłkować się właśnie indeksami giełdowymi, które pozwolą im określić, w jaką stronę porusza się rynek – cały lub jego fragment. Wyróżnia się bowiem nie tylko ogólne indeksy giełdowe, na przykład obejmujące największe spółki na giełdzie, ale i indeksy branżowe i sektorowe. Przy podejmowaniu decyzji o tym, czy sprzedać czy kupić dany instrument, indeks giełdowy, który silnie odwzorowuje zachowania notowań akcji konkretnych spółek, jest dla inwestora ważnym drogowskazem inwestycyjnym. Zobacz też: https://www.xtb.com/pl/indeksy-gieldowe

Jednak trzeba wiedzieć też, że indeksy giełdowe mogą być obiektem inwestycji. Jak można lokować w nie posiadane środki finansowe?

Kontrakty CFD na indeksy giełdowe

Na giełdzie papierów wartościowych można inwestować w wiele różnych walorów, a nie tylko w akcje spółek i obligacje, czyli papiery dłużne. Możliwe jest prowadzenie efektywnych inwestycji z wykorzystaniem kontraktów CFD. Skrót ten został zaczerpnięty od nazwy anglojęzycznej – Contract for difference. Kontrakty CFD są kontraktami na różnice kursowe, które pozwalają na spekulowanie akcjami w oparciu o wzrost lub spadek ich cen, ale przy jednoczesnym braku konieczności posiadania aktywów giełdowych w swoim portfelu inwestycyjnym. Jeśli chodzi o kontrakty CFD na indeksy giełdowe, to zainwestowanie w nie jest prostym zadaniem. Kontrakt CFD jest wówczas umową na wymianę kwoty różnicy pomiędzy wartością indeksu giełdowego w chwili otwarcia i zamknięcia kontraktu.

ETF-y na indeksy giełdowe

Innym sposobem na wykorzystanie indeksów giełdowych w celach inwestycyjnych będzie zwrócenie uwagi na fundusze ETF – Exchange Traded Funds. To rodzaj otwartych funduszy inwestycyjnych, które polegają na tym, że odwzorowują wyniki określonego indeksu rynkowego, w tym indeksów giełdowych.

Od 2010 roku takie ETF-y na indeksy giełdowe są dostępne dla inwestorów również na warszawskiej GPW. Pierwszym z nich był fundusz odwzorowujący indeks WIG20, a rok później pojawiły się ETF-y imitujące zachowanie niemieckiego indeksu giełdowego DAX oraz amerykańskiego S&P 500.

Inwestowanie w indeksy giełdowe za pośrednictwem funduszy ETF ma wiele zalet, ale trudno orzec, czy jest lepszym rozwiązaniem niż skorzystanie z kontraktów CFD w podobnej sytuacji. ETF-y są bezpieczniejsze, ponieważ nie wykorzystuje się przy takich inwestycjach dźwigni finansowej. Instrumenty te pozwalają na dywersyfikowanie swojego portfela inwestycyjnego, a przy tym umożliwiają inwestowanie w trudno dostępne dla przeciętnego inwestora klasy aktywów, w tym indeksy giełdowe.

Łatwiejsze inwestowanie na giełdzie

Kupowanie akcji różnych spółek akcyjnych na giełdzie polskiej lub zagranicznej wymagałoby od inwestora przeznaczenia na ten cel sporych środków finansowych. Jeśli nie może on sobie na to pozwolić, a wszystko wskazuje, że sektor lub branża wzrośnie w najbliższym czasie, może zdecydować się na zakup kontraktu CFD na konkretny indeks giełdowy, jaki będzie odzwierciedlać zachowanie się kursów akcji danych spółek.

Natomiast dla bezpieczeństwa inwestowania można zdecydować się na zakup ETF-ów na indeksy giełdowe. W ich przypadku jednostką notowania jest jeden tytuł uczestnictwa, którego początkowa wartość odzwierciedla jedną dziesiątą wartości indeksu giełdowego – np. WIG20. Nierzadko instrument ETF pozwala na prowadzenie inwestycji, na które inwestor w innym trybie nie mógłby sobie pozwolić.

Średnia ocena / 5. Liczba głosów:

Brak głosów - oceń jako pierwszy!