(Last Updated On: 20 kwietnia 2011)

Gdy kontrahent dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania, przedsiębiorca ma prawo żądać, aby sąd upoważnił go do wykonania tych czynności na koszt dłużnika. Nie traci przy tym przysługującego mu roszczenia o naprawienie szkody.


Więcej … Źródło: Wierzyciel musi uzyskać zgodę sądu na wykonanie zastępcze

12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)