(Last Updated On: 29 listopada 2010)

Dla poprawy konkurencyjności oraz wpływów z bieżącej sprzedaży chcemy prowadzić sprzedaż premiową polegającą na możliwości zakupu dodatkowego towaru za symboliczną złotówkę. Sprzedaż ta następowałaby przy spełnieniu określonego poziomu zakupów. Czy koszt zakupu towarów sprzedawanych następnie za złotówkę w całości stanowić będzie koszt podatkowy? Jak należy ustalić przychód ze sprzedaży takiego towaru oraz jakie konsekwencje wystąpią u nabywcy takiego towaru?

Więcej … Źródło: Sprzedaż za symboliczną złotówkę w świetle przepisów podatkowych i w ewidencji

Oceń artykuł