(Last Updated On: 7 kwietnia 2011)

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą stracić wsparcie finansowe od państwa. Zdaniem BCC po wejściu w życie nowych przepisów  ustawy o finansach publicznych, taki scenariusz jest możliwy.

Więcej … Źródło: Zagrożone dofinansowanie z PFRON