(Last Updated On: 26 maja 2011)

Obowiązki “kadrowe” pracodawcy nie ograniczają się do kompletowania dokumentacji bezpośrednio związanej z przebiegiem zatrudnienia. Czasami prawo obliguje go do udzielenia pomocy byłemu pracownikowi, a nawet jego rodzinie, w uzyskaniu określonych świadczeń. Pomoc ta przejawia (..)

Więcej … Źródło: Zaświadczenie od pracodawcy na wniosek pracownika