(Last Updated On: 24 stycznia 2011)

Będzie zakaz pozbawiania statusu bezrobotnego z powodu niezdolności do pracy przekraczającej 90 dni, kobiet w ciąży i w trakcie połogu, z wyjątkiem przypadków, gdy bezrobotna sama wystąpi z takim wnioskiem


Więcej … Źródło: Zmiany w promocji zatrudnienia

Oceń artykuł