(Last Updated On: 10 maja 2011)

Negocjując warunki umowy inwestycyjnej warto zwrócić szczególną uwagę na ustalenia dotyczące rozporządzania udziałami (akcjami) spółki, które będą uwzględnione w  umowie bądź statucie. Należy dokładnie zapoznać się z  projektem  umowy (statutu) i upewnić się, co jest ukryte pod  występującymi w niej pojęciami, ponieważ będą one w przyszłości miały decydujący wpływ na możliwość sprawowania kontroli nad spółką, wyjścia z inwestycji a także podział zysków.

Więcej … Źródło: Zobowiązania w zakresie rozporządzania udziałami w umowie inwestycyjnej