(Aktualizacja: 22 kwietnia 2013)

Jeżeli strony określiły w umowie rekompensatę z tytułu niewykonania w terminie zobowiązania, to później nie mogą się powoływać na wadę fizyczną sprzedanej nieruchomości – orzekł Sąd Najwyższy.


Więcej … Źródło: Skoro w umowie jest rekompensata, to nie ma mowy o wadzie

12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)